Üyeliklerim

Türk Tabipler Birliği
İzmir Tabip Odası
MESTDER (Medikal Estetik Derneği)
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
Metabolik Balans
TOP