Çene Dolgusu

Çene Dolgusu Hangi Amaçlarla Yapılır?
Yaşla birlikte kafatası kemikleri incelmekte ve hacim kaybetmektedir. Çene (chin) kemiği de bu durumdan etkilenmektedir. Çene kemiğimiz yaş aldıkça geriye doğru yer değiştirir ve bu bölgenin desteksiz kalmasına neden olur. Bu durum hem çene görünümünü bozar hem de (jawline için olumsuz bir destek kaybına yol açarak) jawline hattını kötüleştirir. 

Ayrıca çoğumuzda dişlerimizde kapanma kusuru(malokluzyon) mevcuttur. Yani alt dişlerimiz genellikle geridedir. Bu durum tedavi edilmediğinde çenemizdeki bu bozulma hızlanır ve profilden bakıldığında alt çenemizdeki geride kalma durumu net olarak görülür. 

Tüm bu olumsuzlukların Çene (chin) Dolgusu ile düzeltilmesi mümkündür.

Çene(chin) dolgusu ile ne elde edebiliriz?

  • Küçük olan çene yapısı genişletilebilir. 
  • Kısa çene (chin) yapısı öne doğru projekte edilebilir.
  • Bazı hastalar daha uzun, daha oval yapıda çeneye gereksinim duyarlar. Çok sivri yapıda çeneye sahip hastalar daha yuvarlak yapıda çeneye kavuşabilir. Köşeli çene yapısı olanlar daha oval yapıda bir çeneye sahip olabilirler.
  • Çenede asimetrik bir durum varsa düzeltilebilir.
  • Yaşla zayıflayan kemik yapısı dolgu (filler) ile desteklenebilir.

Uygun doz seçimine nasıl karar verilir?
Çene bölgesi için dolgu enjeksiyonlarında uygulanacak volum değişkenlik gösterir. Tıbbi öykünüz alındıktan sonra tüm yüzle beraber değerlendirme sonucu doz belirlenecektir.

TOP