Nazolabial Bölge Dolgusu

Nazolabial Bölge (Nasolabial Folds)
Nazolabial bölge burun kenarından ağız köşesine uzanan oluğu anlatmak üzere kullanılır. Hastaların çoğu erken yaşlardan itibaren nazolabial bölgedeki çizgilerden yakınır.

Nazolabial bölge dolgusu yapmadan önce malar ve submalar (yanak) yağ dokusunun yerinde olup olmadığına bakılmalıdır.  

Nazolabial bölgenin çöküklüğü yanak volumünün erimesine bağlı olabilir. Nazolabial çökmenin nedeni olan yanak volumünün azalması düzeltilmedikçe tatmin edici sonuçlar alınamaz. Yanak volumünde gerçekten bir azalma varsa yanak dolgusu (cheek enhancement) yapılması daha iyi sonuç verir. Hastalarda önce yanak düzeltildikten sonra gerektiği kadar nazolabial bölgeye dengeli dolgu (filler) enjeksiyonu en iyi sonucu verecektir.

TOP